Minilo je leto in pustilo izkušnje na področju Trajnostnih Urbanih Strategij, Trajnostnega urejanja prostora in prometa, iskanju ločnice med varstvom narave in razvojem rekreacije na območju gramoznice, ustvarjanju nadomestnega habitata ob AC, pripravi ocene o vplivih na okolje za nadgradnjo železniškega tira Maribor-Šetilj, oblikovalskih izhodiščih za PHO na istem odseku, obcestnih ureditev in drevoredov in tudi majhnemu porazu na natečaju za stari del Novega Mesta. Nekaj prepuščava tudi letu 2017.

planka_2017

 

 

 

admin