Uvrstila sva se med letošnje dobitnike pohval in priznanj Štajerske gospodarske zbornice z umeščanjem rekreativnih vsebin ob gramoznici Duplek. Inovacijo sva videla v umeščanju in pridobivanju soglasij po sprejemu prostorskega akta in uveljavitvi rigidne zakonodaje gradnje na poplavnih območjih. Projekt je našel legalno pot do izvedbe in posluh pristojnih s tehničnimi prilagoditvami, prostorskim umeščanjem in preveritvenimi študijami. Ravnotežje med razvojem in varstvom oz. njegova soodvisnost je dejanska lasnost projekta in ob prijavi na razpis sva se poigrala s tem: KREACIJA REKREACIJE OB REAKCIJI VARSTVA.

Za uravnoteženost je treba poudariti, da rezultata nikakor ne bi bilo brez podpore občine Duplek (zahvaljujem se županu Mitji Horvatu za prepoznavanje in podporo javnega obvodnega rekreacijskega programa, prav tako za pomoč njegovima sodelavkama v občinski upravi ge. Nataliji Jakopec in Jasmini Purič), brez vztrajnosti in prepričanja investitorja Astraea Investicije Ena (Jože Kojc je z železno voljo udejanil idejo prostorskim in ekonomskim danostim in nam ponudil priložnost za sodelovanje, Aljaž Jurša z ekipo je prispeval ključen utrip prostora) in nenazdanje Direkcije RS za vode, sektor območja Drave (mag. Mateja Klaneček in Violeta Leitinger), ki je obrnila mnogokrat stereotipno uradniško vodilo in nam pomagala pri projektu skozi optiko kako najti razloge ZA.

Štirje zlati inovatorji Podravja v nacionalni izbor

admin